Share this post on:

Nebylo, není a nebude nikdy lehké, stoupnout si před kameru a dělat ze sebe pipku či pipana – byť na pár vteřin. Proto si nezměrně vážíme všech, kdož přispěli svým kumštem, umem, tancem a choreografií k našemu novému počinu. Spektákl tanců, kanců a pohybu všehomíra. Byla vás opravdu fůra a některé bylo nutné z pódia sestřelit.

Díky vám má všechno pořád smysl i v USB době…jsem k vám v úctě.

Avatar Pavel Kadlíček

Author: Pavel Kadlíček