Share this post on:

První veliká cesta. První strach z neznáma v pozici „cyklošlapače“. Cesta, kterou dodnes nazývám jako Cestu Cest. Absolvovat Camino de Santiágo, by měla být vrozená lidská povinnost a touha zároveň. Žádná jiná cesta vás nenaučí tolik o sobě, o historii a o přátelství. Přes 3 000 kilometrů historicky kulturní Evropou až na mys Finnistere, označeným v historii jako „místo, kde končí svět“.

Avatar Pavel Kadlíček

Author: Pavel Kadlíček