Auckland

Nuže…musel jsem vybojovat ledovou dálnici, poté osedlat tři ocelové ptáky, letět na čtyřicet hodin...