To bylo tak..

I šel jsem zaplatit popelnice na obecní oúřad a sesypal sám sebe na schodišti,...

Bezesporu!

Bylo nám velkou ctí, doprovodit našeho echtgold leštěného trombóna na cestu k hudební dospělosti....